Italijanski jezik

Postoje kursevi u 6 nivoa:

Svaki tečaj obuhvata 60 časova i traje 4 meseca.

Tempo rada – 2 puta nedeljno po 90 minuta.

Postoji mogućnost individualne nastave.

Rad u malim grupama.