Španski jezik

Tinejdžerski tečajevi (za đake od 5. - 8. razreda).

4 nivoa. Svaki tečaj traje 8 mesesi i obuhvata 64 časa.

Tempo rada – 2 puta nedeljno po 60 minuta.

Tečajevi za odrasle

5 nivoa. Svaki tečaj traje 4 meseci i obuhvata 60 časova.

Tempo rada - 2 puta nedeljno po 90 minuta.

6. tečaj – priprema za međunarodnu diplomu D.E.LE na Institutu Servantes u Beogradu.

Mogućnost individualne i intenzivne nastave. Individualna nastava obuhvata 40 časova i traje 2-2,5 meseca.