ENGLESKI JEZIK

Đački tečaj:

Tečaj traje 8 mesesi i obuhvata 64 časa.

Tempo rada – 2 puta nedeljno po 45 minuta.

Tinejdžerski tečaj:

Tečaj traje 8 mesesi i obuhvata 64 časa.

Tempo rada – 2 puta nedeljno po 60 minuta.

Grupni tečajevi za odrasle:

  • A1
  • A2
  • B1
  • B2
  • C1
  • C2

Svaki tečaj je podeljen na 2 dela (npr. A1/1 i A1/2), traje 4 meseca i obuhvata 60 časova.

Tempo rada – 2 puta nedeljno po 90 minuta.

Mogućnost individualne i intenzivne nastave.

Specijalni kursevi iz oblasti medicine, ekonomije, tehničkih nauka.

Priprema za polaganje međunarodnih ispita (CAMBRIDGE, TOEFL).